Mental trivsel

Naturen har den effekt på os mennesker, at vi bliver mere nærværende. Især når vi indtager landskabet i en hastighed, som passer til den menneskelige natur.

Det er gavnligt for hjernens funktion, men også for balance i krop og sind, der vigtigt for at være motiveret, føle livsglæde og tilknytning til andre. Det påvirker også job-mentaliteten. En genvej til mental trivsel er flere frihedsgrader i hverdagen og større fleksibilitet og mulighed for at komme udenfor i arbejdstiden. 

Mindful walking og mindfulness i naturen giver et mentalt boost til at slippe vores frustrationer og negative tanker, så vi bliver mere kreative og idéskabende.

Naturlig Livsledelse

Vi rummer alle en langt større kapacitet, end vi er bevidste om. Med personlig udvikling bearbejdes  begrænsende overbevisninger, som forhindrer vækst af dit potentiale. Du vil få mod til at sætte store mål.

Når mindful coaching udføres gående, skabes der bedre adgang til dit indre spejl. Du mærker bedre, hvad du føler og hvad din intuition fortæller dig. Det er det, som skaber dit 'mindshift'.

På kursus eller forløb med koncept i 'Naturlig livsledelse' opnås en dybere indsigt gennem naturvandring, mindfulness og bevidsthedstræning, så du får større mental klarhed over dit eget lederskab - både privat og professionelt.

Firma-natur

Fremtiden kalder på menneskelige organisationer. Med overgang til et nyt ledelsesparadigme opstår behov for at etablere en ny firma-natur, som erstatning for en firma-kultur, der ikke længere er tidssvarende.

Hemmeligheden er at mestre regenerativ ledelse. Så der skabes nye måder at arbejde på, som giver større tryghed og tilknytning for især nyuddannede og nye ledere.

Dette kan skabes med fokus på mental trivsel og personlig udvikling af alle medarbejdere. Den store resssource-kabale kan løses på flere måder med nytænkning. Dette indbærer f.eks. at vækste med talenter, som er balancerede og motiverede - på en naturlig måde.