Naturlig

livsledelse

Leder folk tilbage til naturen

NYHEDER efterår 2022

Åbne kurser – Huset Progressus

Foredrag – Mindfulness & indre styrke

Alpaca & Stillevandring

Ro med mindfulness i naturen

12 ugers forløb i talentcoaching

Naturvandring, online kurser & coaching

Mindshift rykker ved din egen opfattelse

Jeg hjælper dig gennem livsforandringer ved at mestre naturlig livsledelse

LIVSFORANDRINGER stiller os overfor at skulle forholde os til, hvordan vi ser os selv og hvordan vi vil leve vores liv.

Denne bevidsthedsgørelse er afgørende i din personlige udvikling, når du går fra dit gamle liv til dit nye liv. Her kan naturen bruges som udviklingsrum til bedre at forstå og lede dig selv.

Du kan ikke gå gennem forandring uden at forandre dig selv. Det kan være rart med hjælp og støtte i denne livsproces. Jeg har et forløb, hvor du lærer at mestre NATURLIG LIVSLEDELSE gennem bevidst selvudvikling, naturvandring og mindfulness.

Det giver dig det ’mindshift’ og mod til at slippe din tidligere selvopfattelse og få mere selvtillid til at vælge din nye retning i livet udfra et bevidst valg, der tager udgangspunkt i dine grundværdier.

Læs mere om livsforandringer

Hvad er Mindshift

MINDSHIFT består af de to engelske ord
’mind’ som er dit sind eller din mening
’shift’ som betyder at ændre eller flytte

Mindful walking

Naturen har den effekt på os mennesker, at vi bliver mere nærværende. Især når vi indtager landskabet i en hastighed, som passer til den menneskelige natur.

Det kan opleves som gående meditation, hvilket gør os i stand til at mærke vores krop og følelser, mens vi slipper frustration og negative tanker og bliver mere kreative og idéskabende.

Mindful coaching

Mindful coaching er der hvor mindfulness og coaching mødes. Coaching er handlingsorienteret og målrettet. Mindfulness drejer sig om at være til stede med bevidst nærvær.

Når mindful coaching udføres gående, skabes der bedre adgang til dit indre spejl. Du mærker bedre, hvad du føler og hvad din intuition fortæller dig.

Energi balance

 At skabe energi-balance i krop og sind er vigtigt for at være fri for fysiske spændinger og mentale blokeringer, så vi kan opleve livsglæde, være velfungerende og udrette ting i vores liv.

På det mentale plan kan energi-balance opnås gennem forskellige healingsmetoder og mindfulness teknikker, som øger udbyttet af mindful coaching.

For mig var Anitas coaching en øjenåbner og meget mere værd end mange psykologsamtaler.

Min situation var en svær job- og ledelsessituation med stress og et uklart mandat. Anita hjalp mig med at se skoven for bare træer.

Efter en coaching session, der var fuld af værdifulde indsigter, opstillede Anita klare handlepunkter, så jeg efterfølgende kunne handle og ændre min jobsituation til det bedre.

Michael Riis

Jeg bryder mig normalt ikke om at gå og var noget skeptisk da jeg mødte op. Jeg havde forberedt mig på, at vi nok måtte finde en bænk undervejs.
Min talestrøm og mine ben kom dog ret hurtigt i svingninger. Inden jeg havde set mig om var timen fløjet afsted og adskillige kilometer gået.

Anitas rolige facon og imødekommende væsen er meget tillidsvækkende. Hun er meget kompetent og konceptet fungerer bare.

Karina Remmer

Ring til mig

Du er velkommen til at kontakte mig på telefon +45 22 23 78 89

I en 15 minutters afklarende samtale kan jeg afgøre, om mindful walking, mindful coaching eller energibalance er noget for dig og din livssituation.

Skriv

Har du spørgsmål om mindful coaching, mindful walking eller energibalance?

Skriv til anita@mindshift.dk

Du hører fra mig inden 48 timer.