Naturlig livsledelse

Næste event:

“Alpaca & Stillevandring”

Naturvandring Mindfulness Coaching

Opbyg menneskelig balance …..som naturligt fundament

Mindshift rykker ved din egen opfattelse

Jeg hjælper dig gennem livsforandringer ved at mestre naturlig livsledelse

LIVSFORANDRINGER stiller os overfor at skulle forholde os til, hvordan vi ser os selv og hvordan vi vil leve vores liv.

Denne bevidsthedsgørelse er afgørende i din personlige udvikling, når du går fra dit gamle liv til dit nye liv. Her kan naturen bruges som udviklingsrum til bedre at forstå og lede dig selv.

Du kan ikke gå gennem forandring uden at forandre dig selv. Det kan være rart med hjælp og støtte i denne livsproces. Jeg har et forløb, hvor du lærer at mestre NATURLIG LIVSLEDELSE gennem bevidst selvudvikling, naturvandring og mindfulness.

Det giver dig det ’mindshift’ og mod til at slippe din tidligere selvopfattelse og få mere selvtillid til at vælge din nye retning i livet udfra et bevidst valg, der tager udgangspunkt i dine grundværdier.

Læs mere om livsforandringer

Hvad er Mindshift

MINDSHIFT består af de to engelske ord
’mind’ som er dit sind eller din mening
’shift’ som betyder at ændre eller flytte

Mental trivsel

Naturen har den effekt på os mennesker, at vi bliver mere nærværende. Især når vi indtager landskabet i en hastighed, som passer til den menneskelige natur.

Det er gavnligt for hjernens funktion, men også for balance i krop og sind, der vigtigt for at være motiveret, føle livsglæde og tilknytning til andre. Det påvirker også job-mentaliteten. En genvej til mental trivsel er flere frihedsgrader i hverdagen og større fleksibilitet og mulighed for at komme udenfor i arbejdstiden. 

Mindful walking og mindfulness i naturen giver et mentalt boost til at slippe vores frustrationer og negative tanker, så vi bliver mere kreative og idéskabende.

Naturlig Livsledelse

Vi rummer alle en langt større kapacitet, end vi er bevidste om. Med personlig udvikling bearbejdes  begrænsende overbevisninger, som forhindrer vækst af dit potentiale. Du vil få mod til at sætte store mål.

Når mindful coaching udføres gående, skabes der bedre adgang til dit indre spejl. Du mærker bedre, hvad du føler og hvad din intuition fortæller dig. Det er det, som skaber dit 'mindshift'.

På kursus eller forløb med koncept i 'Naturlig livsledelse' opnås en dybere indsigt gennem naturvandring, mindfulness og bevidsthedstræning, så du får større mental klarhed over dit eget lederskab - både privat og professionelt.

Firma-natur

Fremtiden kalder på menneskelige organisationer. Med overgang til et nyt ledelsesparadigme opstår behov for at etablere en ny firma-natur, som erstatning for en firma-kultur, der ikke længere er tidssvarende.

Hemmeligheden er at mestre regenerativ ledelse. Så der skabes nye måder at arbejde på, som giver større tryghed og tilknytning for især nyuddannede og nye ledere.

Dette kan skabes med fokus på mental trivsel og personlig udvikling af alle medarbejdere. Den store resssource-kabale kan løses på flere måder med nytænkning. Dette indbærer f.eks. at vækste med talenter, som er balancerede og motiverede - på en naturlig måde.

For mig var Anitas coaching en øjenåbner og meget mere værd end mange psykologsamtaler.

Min situation var en svær job- og ledelsessituation med stress og et uklart mandat. Anita hjalp mig med at se skoven for bare træer.

Efter en coaching session, der var fuld af værdifulde indsigter, opstillede Anita klare handlepunkter, så jeg efterfølgende kunne handle og ændre min jobsituation til det bedre.

Michael Riis

Jeg bryder mig normalt ikke om at gå og var noget skeptisk da jeg mødte op. Jeg havde forberedt mig på, at vi nok måtte finde en bænk undervejs.
Min talestrøm og mine ben kom dog ret hurtigt i svingninger. Inden jeg havde set mig om var timen fløjet afsted og adskillige kilometer gået.

Anitas rolige facon og imødekommende væsen er meget tillidsvækkende. Hun er meget kompetent og konceptet fungerer bare.

Karina Remmer

Ring til mig

Du er velkommen til at kontakte mig på telefon +45 22 23 78 89

I en 15 minutters afklarende samtale kan jeg afgøre, om coaching, mindful walking eller naturlig livsledelse er noget for dig/jer.

Skriv

Har du spørgsmål om mindful coaching, mindful walking eller naturlig livsledelse?

Skriv til anita@mindshift.dk

Du hører fra mig inden 48 timer.